Teresa Moure: «Este reto ético é crucial na historia da humanidade.»

Texto de Teresa Moure acerca da Guia para o descenso enerxético.

24th Out